Waarom Duurzaamheid Academie?

"Omdat wij het anders doen!"

Duurzaamheid

"Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen"

Deze definitie is in 1987 opgesteld door de Brundtland Commissie van de VN. Het is de meest gangbare definitie van duurzame ontwikkeling, tegenwoordig kortheidshalve omschreven met het woord Duurzaamheid. In concreto wordt duurzaamheid onder meer bedreigd door het uitputten van grondstoffen, grootschalige ontbossing, het opraken van fossiele brandstoffen en door armoede en sociale onrechtvaardigheid.

Een concreet antwoord op die bedreigingen vormt het begrip People, Planet en Profit, de drie P’s. People omvat alle sociale aspecten van de bedrijfsvoering, Planet alle milieu-aspecten en Profit alle economische aspecten. In de ideale situatie zijn deze drie aandachtspunten volledig in balans. Dit zal bijdragen aan een duurzame samenleving. Toepassing van People, Planet en Profit helpt u om de mate van duurzaamheid van uw bedrijf in kaart te brengen en om een duurzaam beleid uit te stippelen.

Steeds meer bedrijven onderkennen hun verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en zoeken naar de optimale balans in de drie P’s. Dit vanwege de groeiende overtuiging dat duurzaamheid kansen biedt en dat een duurzaam beleid essentieel is voor de continuïteit van de onderneming.

Duurzaam Ondernemen > Duurzaamheid

Alle rechten voorbehouden © DuurzaamheidAcademie.nl - 2011            

Algemene voorwaarden    Inschrijven