Waarom Duurzaamheid Academie?

"Omdat wij het anders doen!"

Nulmeting

Om een lange termijnvisie op het gebied van duurzaamheid tastbaar te krijgen, kan de Duurzaamheid Academie u middels een nulmeting op weg helpen. De meting wordt uitgevoerd op basis van de principes en eisen van internationale standaarden ten aanzien van duurzaamheid en ondernemerschap.

De meting gaat in op de bedrijfsmatige benadering van de steekwoorden People, Planet en Profit. Zaken als ketenverantwoording, klantbenadering, milieuvraagstukken en bedrijfsbeleid worden tijdens de nulmeting kritisch onder de loep genomen. Dit gebeurt altijd in overleg met u als opdrachtgever.

Op basis van het behaalde resultaat, conclusies en adviezen uit de nulmeting, hebt u een optimaal inzicht in welke onderdelen nadere aandacht behoeven. Het stelt u verder in staat om over duurzaamheidcertificering na te denken in een nader te bepalen traject.

Wilt u graag meer weten over de nulmeting van Duurzaamheid Academie? U kunt ons bellen (0800 - 533 74 76) of een contactformulier invullen.

Nulmeting > Nulmeting

Alle rechten voorbehouden © DuurzaamheidAcademie.nl - 2011            

Algemene voorwaarden    Inschrijven